مدیریت محدوده پروژه

مدیریت محدوده پروژه شامل فرآیندهایی است که تضمین می کنند پروژه شامل کارهای مورد نیاز و فقط کارهای موردنیاز برای تکمیل موفق پروژه باشد.

واژه محدوده در پروژه به دو چیز اطلاق می شود:

  • محدوده محصول

شامل ویژگی ها و وظایفی است که در خدمات یا محصول پروژه دیده می شود.

  • محدوده پروژه

شامل کاری است که باید درجهت تحویل محصول با ویژگی ها و وظایف تعیین شده آن انجام شود.

که در اینجا مدیریت محدوده پروژه می باشد.

این فرآیندها در جدول زیر آورده شده است.                                                                                                                                         

فرآیندهای مدیریت محدوده پروژه

فرآیند

آغاز

فرآیندبرنامه ریزی محدوده پروژه

فرآیند تعریف محدوده پروژه

فرآیند ممیزی محدوده پروژه

فرآیند کنترل تغییرات محدوده

ورودی ها

 

ورودی ها

 

ورودی ها

 

ورودی ها

 

ورودی ها

 

ابزارها و تکنیک ها

 

ابزارها و تکنیک ها

 

ابزارها و تکنیک ها

 

ابزارها و تکنیک ها

 

ابزارها و تکنیک ها

 

خروجی ها

خروجی ها

خروجی ها

خروجی ها

خروجی ها

 

/ 3 نظر / 148 بازدید
نگار

سلام خوبی نظری ندارم بای بای

آيا معنای Project Scope Management واقعا مديريت محدوده پروژه است؟ يا شايد بهتر باشد بگوئيم مديريت محدوده و محتوای پروژه؟

خمهختمعهئعه