کارگاه دو روزه مدیریت ناب

کارگاه دو روزه مدیریت ناب


اهداف برگزاری کارگاه دو روزه مدیریت ناب

·  آشنایی نظری- عملی با مفاهیم تفکر ناب

·  آشنایی با کاربردهای تفکر ناب

·  آشنایی با سیستم های تولید ناب دنیا (تویوتا – مرسدس بنز)

·  آشنایی با ابزارهای ناب سازی ( 50 ابزار تولید ناب)

·  آشنایی با ذهن ناب

·  آشنایی با ابزارهای ذهن ناب

·  برگزاری بازی کارخانه ناب

·  آشنایی عملی با جریان تولید تک واحدی 

· آشنایی عملی با سیستم تولید کششی 

· آشنایی عملی با سیستم لجستیک ناب 

·  تهیه برنامه اجرایی ناب در محیط کار و زندگی

زمان: 4و 5 بهمن ماه از ساعت 9 صبح الی 5 بعداز ظهر

حداکثر ظرفیت 20 نفر!

لطفا درخواست های خود را به آدرس پست الکترونیک : jit@leansoul.com ارسال نمایید .

برگزار کننده: مهندس امید صفرزاده مدیر شرکت پیشگامان ذهن ناب http://www.leansoul.com

/ 4 نظر / 19 بازدید