ابزارها و تكنيك ها و خروجي‌هاي فرآيند آغازمدیریت محدوده پروژه

ابزارها و تکنیکهای فرآیند آغاز: ۱.روش های انتخاب پروژه:  روشهای انتخاب پروژه مشتمل بر در نظر گرفتن معیار تصمیم گیری و ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 168 بازدید

ابزارها و تكنيك ها و خروجي‌هاي فرآيند كنترل كلي تغييرات

ابزارها و تكنيك هاي فرآيند كنترل كلي تغييرات سيستم كنترل كلي تغييرات سيستم كنترل كلي تغييرات مجموعه روش هاي قابل استناد رسمي ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 270 بازدید
اسفند 86
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
آبان 82
2 پست
شهریور 82
1 پست
مرداد 82
8 پست
تیر 82
6 پست
خرداد 82
6 پست