Project Management مدیریت پروژه

مدیریت پروژه PROJECT MANAGEMENT

Project Management مدیریت پروژه

فرآیند کنترل کلی تغییرات

برای تحقق فرآیند کنترل کلی تغییرات سه عامل زیر باید در نظر گرفته شود:

  1. سودمند بودن تغییرات
  2. اطمینان از رخ دادن تغییر
  3. مدیریت زمان و چگونگی رخ دادن تغییرات

 

ورودی های فرآیند کنترل کلی تغییرات

  1. برنامه پروژه

برنامه پروژه مبنای اصلی کنترل تغییرات می باشد که قبلا در مورد آن توضیح داده شد.

  1. گزارشات عملکرد

گزارشات عملکرد اطلاعات و هشدارهایی را برای تیم پروژه فراهم می کند بطوریکه مشخص می شود چه مشکلاتی در آینده رخ خواهد داد.

  1. درخواست تغییرات

درخواست تغییرات ممکن است به اشکال مختلفی رخ دهد از جمله شفاهی یا کتبی، مستقیم یا غیر مستقیم، با منشا خارجی یا داخلی.

فرآیندهای مدیریت یکپارجگی پروژه

فرآیند

تهیه برنامه پروژه

فرآیند

اجرای برنامه پروژه

فرآیند

کنترل کلی تغییرات

ورودی ها

 

ورودی ها

 

ورودی ها

 

ابزارها و تکنیک ها

 

ابزارها و تکنیک ها

 

ابزارها و تکنیک ها

 

خروجی ها

خروجی ها

خروجی ها

!

پيام هاي ديگران ()        Project Management مدیریت پروژه        ۱۳۸٢/٥/٢۳ - Yashar Safarzadeh & Reza Rahimi